Danh mục 
Văn bản 
  V/v rà soát lại vùng có đối tượng được hưởng chế độ bán trú cho học sinh TH, THCS, THPT và hỗ trợ nhân công chăm sóc bán trú tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Số hiệu: 751/TB-GDĐT
Ngày ban hành: 24/9/2015
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 867  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 663
Địa chỉ URL:

Văn bản mới nhất 
Văn bản download nhiều nhất