Hải Hà tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

 Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, năm học 2019 - 2020 học sinh phải nghỉ học trong thời gian dài ảnh chương trình dạy học chung ở các cấp học. Nhưng với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, năm học đã kết thúc đảm bảo thời gian quy định, cơ bản đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Số trẻ em, học sinh huy động ra lớp tăng so với năm trước. Chất lượng giáo dục toàn diện đã đi vào ổn định, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Cụ thể, đối với cấp học mầm non, 100% nhóm/lớp thực hiện đúng, đủ Chương trình GDMN theo quy định. Tỷ lệ chuyên cần của trẻ đạt 4.541/4.644, bằng 97,78%. Cấp tiểu học, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học 1089/1.100 bằng 99,8%. Cấp THCS tổng số học sinh được đánh giá 3.975/3.983 em; tỉ lệ tốt nghiệp THCS 979/981, bằng 99,80%; tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 90%. Cấp THPT 100% số học sinh được đánh giá. Chất lượng giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên được nâng lên. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học được tích cực triển khai. Tính đến hết tháng 8/2020, toàn huyện có 39/46 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia; 37/47 trường học, cơ sở giáo dục trong toàn huyện đạt chuẩn chất lượng giáo dục.

Về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 08/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020. Các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn có liên quan đã nghiêm túc tuyên truyền, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai Nghị quyết. Mạng lưới cơ sở trường, lớp của huyện phát triển phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Hệ thống cơ sở vật chất được trang bị phục vụ dạy và học được đầu tư đầy đủ đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của nhân dân. Tính đến hết tháng 7/2020, toàn huyện có 22/30 chỉ tiêu đạt, chiếm tỷ lệ 73,33%.

Đồng chí Hoàng Phi Trường - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Phi Trường - Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương những thành tích ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã đạt được trong năm học qua. Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm học mới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Ngành giáo dục huyện cần quán triệt sâu sắc, tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, nhà giáo, học sinh các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó tập vào việc triển khai sâu rộng các nội dung của ngành nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương. Tiếp tục nghiên cứu, làm tốt công tác tham mưu, tăng cường công tác quản lý, thực hiện nghiêm kỉ cương, nề nếp. Đầy mạnh các hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo dục.

Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho các cá nhân ngoài ngành giáo dục - đào tạo trên địa bàn huyện.

Tặng cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học 2019 - 2020.

Nhân dịp này, để ghi nhận những đóng góp to lớn đối với sự phát triển giáo dục và đào tạo của các cá nhân ngoài ngành giáo dục - đào tạo, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã có quyết định trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho 12 đồng chí; tặng cờ thi đua cho 01 tập thể; 01 tập thể, 02 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm học 2019 - 2020

Tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho các tập thể co thành tích xuất sắc.

UBND tỉnh Quảng Ninh công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 14 tập thể; tặng Cờ thi đua cho 03 tập thể; tặng bằng khen cho 16 tập thể và 20 cá nhân thuộc ngành giáo dục và đào tạo huyện Hải Hà có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm học 2019 - 2020.

UBND huyện trao tặng danh hiệu thi đua cho các cá nhân tập thể đạt thành tích trong năm học 2019 - 2020

UBND huyện Hải Hà trao danh hiệu thi đua cho 06 tập thể đạt nhất cụm thi đua, 45 tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm học 2019 - 2020.