Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo Hải Hà tổ chức đại hội chi bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 – 2022

 Chi bộ phòng GD&ĐT Hải Hà  hiện có 13 đảng viên đang sinh hoạt, trong đó đảng viên chính thức có 13 đồng chí. Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm; đổi mới lề lối, phong cách làm việc; tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết TW4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Lê – Phó Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Theo đó, chi bộ đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của ngành. Cơ sở vật chất trường lớp học được đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học; chất lượng giáo dục trên địa bàn có những chuyển biến đáng kể. Duy trì phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Đến nay, có 39/46 trường học, cơ sở giáo dục được công nhận đạt chuẩn quốc gia tăng 13,36% so với đầu nhiệm kỳ. Chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng giáo dục mũi nhọn từng bước được nâng cao. Trong nhiệm kỳ, cấp tiểu học đã có 804 lượt học sinh đạt giải trong các cuộc giao lưu cấp huyện trong đó giải nhất 43 giải, nhì 128 giải, ba 321 giải, khuyến khích 322 giải; cấp tiểu học đã đạt được 151 giải tại cuộc thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh (vượt 01 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra) trong đó giải nhất 04 giải, nhì 25 giải, ba 65 giải, khuyến khích 57 giải.

Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tiến hành bầu Chi ủy Chi bộ

Đại hội cũng tập trung thảo luận, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 – 2022. Tiến hành bầu Chi ủy Chi bộ khóa mới gồm 3 đồng chí, đồng chí Đặng Thị Hạnh được đại hội tín nhiệm bầu tái cử chức Bí thư Chi bộ khóa IV nhiệm kỳ 2020 -2022.

Chi ủy Chi bộ khóa mới ra mắt đại hội