Dịnh vụ công 

Tên thủ tục: Xin cấp giấy phép mở lớp dạy thêm, học thêm
Bộ phận tiếp nhận: Bộ phận tiếp dân

Để thực hiện thủ tục này bạn cần tải các file mẫu về kê khai, sau đó nạp từng file vào từng mục tương ứng rồi gửi về Phòng GD&ĐT.

Bộ hồ sơ bao gồm 05 file:

+ Đơn xin mở lớp dạy thêm, học thêm.

+ Danh sách giáo viên dạy thêm

+ Danh sách học sinh học thêm.

+ Đơn xin học thêm của người học.

+ Đơn xin dạy thêm của người dạy thêm

Số hiệu Tên tài liệu Tải về